Tót Endre – ÖRÖMdemo | FILM / DVD bemutató

hu | eng

FILM és DVD bemutató

bemutató időpontja: 2017. december 11. 18:00

Tót Endre 2013-ban rendezett ZEROdemója jelentős visszhangot váltott ki Budapesten. A főképp művésztársakból, értelmiségiekből álló tömeg a város két szimbolikus helyszíne, a Hősök tere és a Vigadó tér között vonult végig fehér transzparensekkel, amelyeken mindössze nullák szerepeltek, kiüresített, lenullázott, sejtelmes üzenetekként. A transzparensek olyanok voltak, mint Tót Endre üres képmezői és perjelekkel, nullákkal roncsolt, olvashatatlan szöveg-művei. A radikális kiüresítés, a tudatos „semmit mondás” gesztusa által Tót szinte végtelenné növeli műveinek szemantikai nyitottságát: a némaságuk ellenére is beszédes üzenetek ezáltal minden szituációban aktuálissá és érvényessé válnak. Így történt a művész korábbi – kisebb és nagyobb léptékű – (anti-)demonstrációin Amszterdamban (1979), Bonnban (1980), Párizsban (1980), Viersenben (1980), Oxfordban (1991), Londonban (2000), Belgrádban (2006), Debrecenben (2012), Budapesten (2013), Kölnben (2015) és Hamburgban (2015) is, ahol a tautologikus üzenetek és a nullák zavarba ejtő, mégis szuggesztív látványát, a semmi demonstrálását mindenki másképp értelmezhette és vonatkoztathatta az aktuális helyzetre, a sorok között olvasva, a politikum hiányában is politikumot sejtve. Tót Endre 2017-ben, az OFF-Biennále keretében, megrendezte a 2013-as ZEROdemo dialektikus párdarabját, az ÖRÖMdemót, amelynek címe sajátosan rímel a biennále központi témájára (Gaudiopolis – Az öröm városa). Az útvonal azonos, mégis ellentétes, amiképp a demonstráció hívószava is. Tót Endre életművében a hiány és az öröm egymástól elválaszthatatlan fogalom. A művész tautologikusan ismételt, keserű humorral és finom iróniával áthatott, ambivalens öröm-mondatai egyszerre demonstrálják az öröm hiányát és a hiány örömét. A hétköznapi cselekvések miatt érzett – valós/valótlan – örömöt konstatáló mondatok, más-más jelentéssel telítődtek a Kádár-korszak diktatúrájában, a kapitalista Nyugat nagyvárosaiban, majd a 2010-es évek Magyarországán. A tüntetők ezúttal saját mosolygó arcképüket emelik a magasba a transzparenseken, a monumentális képeket ikonokként mutatják fel, megidézve a rituális (kör)meneteket és a politikai felvonulásokat. Ahogy a lenullázott üzenetek, úgy a hétköznapi emberekről készült portréfotók is a politikai lózungokat és propagandát fordítják ellentétükbe. Tót Endre 2013-ban és ezúttal is fiatal művészekkel együttműködve valósította meg a demonstrációt. Ez a körülmény is igazolja, hogy az örömökre és a semmire vonatkozó, a fluxus szellemiségét hordozó, közel ötvenéves ideák semmit sem veszítettek frissességükből és aktualitásukból. Tót Endre akciói a világ köztereinek Öyvind Fahlström, Braco Dimitrijević és mások alkotásaival párhuzamba állítható, fontos eseményei, amelyek sosem maradnak visszhang nélkül. A látszólag üres és semmit mondó üzeneteket ugyanis a mindenkori befogadó tölti meg valós problémáival és kételyeivel: így válnak a demonstrációk a társadalmak mindenkori tükörképeivé.  – Fehér Dávid

fotó: Ganz Aaron

fotó: Ganz Aaron

fotó: Ganz Aaron

fotó: Ganz Aaron

fotó: Ganz Aaron

fotó: Ganz Aaron

fotó: Ganz Aaron

fotó: Ganz Aaron

film létrejöttéhez külön köszönet: Bártfai Lászlónak

bemutatón készült további képeket itt találod: https://www.facebook.com/pg/TelepGaleria/photos/?tab=album&album_id=1803703882973779

bemutató fb eseménye: https://www.facebook.com/events/488632024870633/