Tomáš Moravec (CZ): PRE-POSTURE

a kiállító művész / exhibiting artistTomáš Moravec (CZ) – http://www.tomasmoravec.cz/

a kiállítás időpontja / exhibition on view:  2011. augusztus 11 – 23
a kiállitás megnyitó időpontja / exhibition opening:  2011. augusztus 11.  19:00
a kiállítást megnyitotta / opening speech by: Siegmund Ákos

a kiállítás fb eseménye / fb event of the exhibiton:
https://www.facebook.com/events/982330815119287/?ti=icl

(Please scroll down for English)

Bizonyos szituációk problematikusnak tűnhetnek mindaddig míg vizsgálat alá nem vetjük őket. Az öröklött tudás alkalmazhatósága leginkább csak egy lehetséges opció, adaptálni kell az adott helyzethez.

A Telepen bemuatott “Pre-posture” kiállítás egy többrészből álló projekt, mely az illúzió és látszat jelenségével foglalkozik. Az egyszerű gesztusokon alapuló installációk a feszültség látszatán alapulnak.
Először csak az látjuk amit már ismerünk: a felszínes ábrát.

(ENG) 

Certain situations might seem problematic until we explore them. The application of the inherited experience is rather one of the possible options, it needs to be adapted to the actual conditions. 
The “Pre-posture” exhibition in Telep gallery consists of several parts dealing with the phenomenon of illusion and pretending. Installations based on simple gestures could be read as semblance of tension. 
The first thing you see is what you knew before: the superficial image.