Góth Martin – VITAMIN E

hu | eng

kiállítás időpontja: 2018. június 12 – 23.
kiállítás megnyitó időpontja: 2018. június 12. 19:00

kiállítás kurátora: Kovács Kristóf (Sajnos Gergely); helyszínelő

“A művészet egy olyan sport, ahol legális a dopping.
A csúcsra jutás romantikus lázálmát a magasművészet intézményesült rendszerének dílerei tartják életben.
A művészek művészeti fogyasztásáról.”

Az ideális (képzőművészeti) intézményrendszer  könnyen lemodellezhető. Ismérvei a jól belátható pályák, az érvényesülési lehetőségek, az igazságos és átlátható finanszírozás, a valós és erős kritikai tevékenység, valamint a befogadó és nyitott szellemi háttér. A jelenlegi intézményrendszer (hazai és nemzetközi egyaránt) több szempontból sem felel meg az ideálisnak nevezett modell jellemzőinek. A forprofit és a nonprofit szcéna egymástól függetlenül, az egymásra való reflexió nélkül “üzemel”. Így ha továbbra is ebben a kétpólusú rendszerben gondolkozunk, akkor beszélhetünk egy high illetve low budget intézményi felépítésről. Ugyanakkor az új típusú nonprofit intézmények és a “régiek” átalakulásával a két pólus közötti szakadék csökkent, azonban nem szűnt meg. Az intézményrendszerben élőknek különböző recepteket kell megvalósítaniuk az optimálisnak gondolt rendszer eléréséhez.

Góth Martin a VITAMIN E című kiállításán bemutatott művekkel erre a jelenségre reflektál. A kiállítás címe utal a Phaido kiadó által összeállított könyvsorozatra ( Vitamin P, Vitamin D, stb ), amely nemzetközi áttekintést nyújt a különböző művészeti műfajok új generációjából. Ugyanakkor a címben szereplő E ebben az esetben nem egy műfaj rövidítése, hanem az ecstasy tablettáé. Góth párhuzamba állítja a művészeti díjak elnyerésének hatásait az ecstasy fogyasztásának hatásaival. Egy kapszula elfogyasztását követően a használóban eufórikus hangulat kezd kibontakozni, csökkennek félelmei és szorongása. Magabiztosság lesz úrrá rajta. Ugyanez igaz egy művészre, miután kimondják a nevét egy díjátadón. Magabiztossága megnő, boldog és elégedett lesz. De ahogy távolodunk az időben a hatása csökken és ezek az érzések halványulnak. Kell a következő löket, és így alakul ki a függősége annak, hogy a művész egyre feljebb és feljebb tornázza magát. Tovább folytatva ezt az analógiát VITAMIN E című munkájában Góth  az ecstasy tablettákat, öt nagy művészeti díj (ArtPrize, Frieze Art Award, Golden Lion, Marcel Duchamp Prize, Turner Prize) logójával látta el. Ebben az esetben azonban a tárgyalt fogyasztói réteg a fiatal képzőművészek köre, akik számára a magas művészet intézményesült rendszerének dílerei tartják életben a díjak elnyerésének romantikus lázálmát.
A művészeti produktumok elemzésekor nem csak milyenségbeli különbségekre bukkanunk, hanem minőségbeli eltérésekre is. Kijelenthetjük, hogy létezik jobb vagy rosszabb művészeti alkotás. Az ABOUT MY PAINTING sorozat egy gesztus vizualizálása, amikor a művésznek egyetlen indíttatása, hogy alkotását a néző jónak titulálja. Ehhez a gesztushoz  hasonló az PREVIEW című mű, illetve az ahhoz kapcsolódó performance, amivel a művész az intézményrendszerben való identitás keresését definiálja. A művészek művészetfogyasztását, a sikerelvűséget, a versenyt és az egoizmust.

Góth Martin populáris esztétikával és radikális vizualitással az úgynevezett magas művészetet illetve az azt kiszolgáló intézményrendszert kritizálja, helyesebben mondva  meghatározza saját álláspontját az optimálisnak gondolt rendszerről. 

fotó: Ganz Zsuzsa

fotó: Ganz Zsuzsa

fotó: Ganz Zsuzsa

fotó: Ganz Zsuzsa

fotó: Ganz Zsuzsa

fotó: Ganz Zsuzsa

fotó: Ganz Zsuzsa

fotó: Talabér Géza

fotó: Talabér Géza

fotó: Talabér Géza

fotó: Talabér Géza

fotó: Talabér Géza

fotó: Talabér Géza

fotó: Talabér Géza

fotó: Talabér Géza

külön köszönet: Nagy Gergő, Czernecki Tamás, Fukui Ryu, Nyíri Orsi, Puskás Melittaflóra, Magyari Zsuzsa, Varga Ádám, Stelkovics Máté Bence, Ihász Bálint, Fórián Martin, Törő Benjamin, Boda Zsófia, Kollár Dalma Eszeter, Ganz Zsuzsa, Formes Attila, Solyom László

kiállítás megnyitóról készült további képeket itt találod: https://www.facebook.com/pg/TelepGaleria/photos/?tab=album&album_id=2007900045887494

kiállítás fb eseménye: https://www.facebook.com/events/236384047113688/

behance intsagram